Danny Saucedo


Fuji-san


Carina, Jocke och han i fotbollslandslaget (Marcus?) Berg


Det sjukaste jag sett


Tokyo


Dr Asas sambo


Saker som saknas i Tokyo


Buss, Mt Fuji, Tokyo


A-yado


kallt kaffe (eller hur jag lärde mig att få till en kent-referens utan att det blir krystat)


Kyoto dag 2 i punktform


kejsardömet


Kyoto


Det västerländska hejet


Nara


-
-